m
Duis in lectus cursus liberoe orte ace consecteture on accumsan et et tortorom Maecenas non lobortis tellus. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet.

Latests Posts

ORAR: L-V: 09:00 - 19:00
Sambata - Duminica: Inchis
LOCALIZARE: Arad
Strada Voluntarilor nr. 2, cod 310157

Notificare de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea ART-BODY CLINIQUE SRL, cu sediul în Arad, str. Voluntarilor, Nr.2/A, vă informează prin prezenta notificare despre prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 (GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal.
Societatea ART-BODY CLINIQUE SRL se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal conform legislației în vigoare. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică, informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (pacienți, clienți, furnizori, utilizatori ai website-ului https://www.artbodyclinique.ro).
Identitatea operatorului / responsabilului, cu menţionarea datelor de contact Societatea ART-BODY CLINIQUE SRL prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, intrat în vigoare la 25 mai 2018.

În sensul prezentului regulament:
– Operator de date cu caracter personal: Societatea ART-BODY CLINIQUE SRL, cu sediul în Arad, str. Voluntarilor, Nr.2/A, https://www.artbodyclinique.ro .
– Responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal: SC COMPLET PERS DATA S.R.L. cu sediul în Arad, e-mail: completpersdata@gmail.com.
– Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
– Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea
de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Pentru nelămuriri sau solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatorul Societatea ART-BODY CLINIQUE SRL vă rugăm să contactaţi responsabilul cu prelucrarea datelor SC COMPLET PERS DATA S.R.L. cu sediul în Arad, e-mail: completpersdata@gmail.com.

Scopul şi temeiul legal al prelucrării
Societatea ART-BODY CLINIQUE SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:
– Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face numai în baza declaraţiei de consimţământ.
– Pentru a ne îndeplini obligaţiile legale ca angajator, raportări făcute către autorităţi, siguranţă în cazuri de urgenţă. Alte obligaţii legale.
– Pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale: a oferi servicii și suport. Încheierea, executarea și încetarea contractului dumneavoastră și a actelor adiționale la acesta.
– Pentru a urmări realizarea unui interes legitim: pentru a vă informa despre serviciile şi produsele noastre, pentru a face o ofertă comercială, pentru a oferi asistenţă, raportări
interne. Soluționarea potențialelor litigii, deferite instanțelor de drept comun sau arbitrale, din țară și străinătate; Soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea
clienților; Recuperarea creanțelor.
Categorii de date cu caracter personal, categorii de persoane vizate. Durata păstrării datelor.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate respectând principiul “reducere la minim” a datelor prelucrate, păstrând însă caracterul lor adecvat, relevant, limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile prelucrării.

Categorii de persoane vizate:
– Pacienți / clienți;
– Reprezentanți și angajați ai partenerilor de afaceri și ai furnizorilor;
– Terțe persoane.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Societatea ART-BODY CLINIQUE SRL: pe o perioadă de 10 ani de la exprimarea consimțământului; până la retragerea în scris a consimțământului; dacă este îndeplinit scopul pentru care au fost prelucrate.

Drepturile persoanelor vizate
În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
aveți următoarele drepturi:
– Dreptul de acces. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal.
– Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete.
– Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal.
– Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor.

Dreptul la portabilitatea datelor.
– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (care
implică crearea de profiluri).
– Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea opririi prelucrării datelor.
– Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția
datelor (www.dataprotection.ro).

Categorii de destinatari
– Prestatorii de servicii. Societatea ART-BODY CLINIQUE SRL poate angaja prestatori externi de servicii (de ex.: servicii IT, servicii medicale, servicii juridice, etc) care pot
avea acces sau pot să prelucreze datele cu caracter personal. Societatea ART-BODY CLINIQUE SRL solicită prestatorilor de servicii să respecte și să prelucreze datele personale conform cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului.
– Partenerii cu care Societatea ART-BODY CLINIQUE SRL intră în relații de afaceri. În
acest caz, datele vor fii transmise / prelucrate doar pe bază de consimțământ.
– Alți destinatari. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, Societatea ART-BODY CLINIQUE SRL poate transfera date cu caracter personal autorităților în baza unei obligații legale.

Modificări
Societatea ART-BODY CLINIQUE SRL vă va informa despre orice modificare a prezentei notificări intervenite ca urmare a completării legislației în acest domeniu.